Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fizycznego „EUREKA”, który zostanie przeprowadzony w dniu 8 marca 2018 r. (czas – 45 minut). Celem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest utrwalanie wiedzy
z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników fizyki, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych, którzy będą mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego(od 0 do 8 punktów). Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy do dnia 6.12.2017r. dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł od osoby do organizatora konkursu(konkurs jest konkursem samo finansującym, prowadzonym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie)

WWW