27 listopada o godz. 10:00 odbył się pierwszy etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do drugiego etapu zakwalifikowali się Izabela Marek 1b, Klaudia Płaza 1b oraz Adam Ziętek 1a. Na listę zespołów wybranych przez ZUS i zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego musimy poczekać do 26 stycznia 2018r. Powodzenia.
Monika Wiącek

Galeria