W dniu dzisiejszym, uczniowie klas liceum ogólnokształcącego o profilu pożarniczo-ratowniczym, brali czynny udział w cyklicznych zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez pracowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnobrzegu. Tematyka szkolenia dotyczyła podstawowej armatury wodnej używanej w akcjach oraz jej obsługi, sposobów rozwijania i zwijania węży strażackich oraz ich rodzajów. Kolejne zajęcia już w grudniu.
Jacek Sobowiec

Galeria