Z pewnością każdy z nas wie, jak wygląda i co symbolizuje znak Czerwonego
Krzyża. Został on stworzony podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w
1863 r. Z tego względu nazywany jest także Krzyżem Genewskim. Początkowo był
kojarzony wyłącznie z wojskowymi służbami medycznymi. Wraz z rozwojem ruchu
i jego zasięgu działania rozszerzyło się także zastosowanie symboliki na obszar
cywilny. Niemniej od zawsze oznacza on osoby niosące pomoc czy to na wojnie czy
podczas klęsk żywiołowych i wreszcie w czasie pokoju. Warto wiedzieć, że w
krajach muzułmańskich funkcję czerwonego krzyża spełnia czerwony półksiężyc.
Symbol czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa znaczenia:
ochronne i informacyjne. W pierwszym przypadku stosowany jest podczas
konwojów, transportu rannych i innych wojskowych celów związanych
z przestrzeganiem Konwencji Genewskich. Zazwyczaj jest on na tyle duży, aby był
widoczny dla stron konfliktu. W czasie pokoju znak ten pełni raczej funkcję
informacyjną, dlatego nie musi być tak wielki. Używany jako etykieta
stowarzyszenia występuje zwykle razem z nazwą lub inicjałami.

Więcej informacji o klubie