Będą wydawane 30 czerwca 2017 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców.
Klasa IV b – sala 20 – mgr inż. Ludwik Zgórski
Klasa III a – sala 22 – mgr Iwona Ćwik
Klasa IV g – sala 23 – mgr Adam Mażysz
Klasa IV c – sala 105 – mgr Krzysztof Kotulski
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura. – upowaznienie 2017