Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu PCK
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Sprawozdanie 2016/2017