Skład zarządu STOWARZYSZENIA „NASZA BUDOWLANKA”:
Prezes: Rafał Sawicki
Wiceprezes: Monika Wiącek
Skarbnik: Ewa Koper
Sekretarz: Agnieszka Ewiak-Bałata
Członek zarządu: Jolanta Rażniewska-Burczak