UWAGA!
PROJEKT SYNERGIA – uczestnicy stażu zawodowego w dniach 19.06.2017 – 14.07.2017. (grupa: technik geodeta – 6 osób z klasy II Tb)
Rozliczenie dokumentacji stażu zawodowego odbędzie się w dniu 17.07.2017
w godzinach 10.00 – 12.00 – sala 105.