Przygotowuje do studiów na wydziałach informatyki, modelowania i animacji 3D, produkcji gier wideo
Zajęcia uzupełniające z:

♦ grafiki komputerowej,
♦ programowania i tworzenia aplikacji internetowych,
♦ architektury systemów komputerowych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) informatyka.