Przygotowuje do studiów na wydziale bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne

Zajęcia uzupełniające z:

♦ zabezpieczeń systemów i sieci informatycznych,
♦ technik ochrony osobistej i samoobrony.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)