W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności:
a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,

Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie.