W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności:
a) przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane,
b) wykonywania izolacji wodochronnych,
c) wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych,
d) wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych,
e) wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.

Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie monter izolacji budowlanych umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie.