Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku –  Komunikaty 2017/2018


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu w roku szkolnym 2017/2018