W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności:
a) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich,
b) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
c) wykonywania odwodnień połaci dachowych,
d) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych,

Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie dekarz umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie.