W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności:
a) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie,
b) wykonywania mieszanek betonowych,
c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu,
d) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych,

Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie betoniarz – zbrojarz umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie.