Czwartek 26 października, szkoła.
Czas trwania 16:30 – 20:00?.
Obecność uczniów klas pierwszych na ślubowaniu i pasowaniu obowiązkowa.
Uczniowie będący na dyskotece są zwolnieni z odpowiedzi w piątek po okazaniu imiennego biletu dyskotekowego.
Opłata za imprezę z DJ – 3 zł.
Wszelkich informacji udzielają opiekunowie i członkowie SU.